האתר החדש של

קרן keren

שירותי ביטוח ופיננסים

עלה לרשת!!

 

תגמולים לעצמאים חובה

פרטים ביטוחים -- חיים 

צור קשר

 ביטוח אשראי

 

אודות כלל ביטוח אשראי

 

ביטוח אשראי נותן לעסק הגנה מפני פשיטות רגל של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה גם הגנה מפני סיכונים פוליטיים. באמצעות פוליסת ביטוח אשראי, מקטינים מבוטחי החברה את הסיכון להיווצרותם של חובות אבודים ומשפרים את יציבות חברתם, תוך העברת סיכוני האשראי לגוף מקצועי ומנוסה.

 

 גם כשהלקוח שלך פושט את הרגל, אתה עדיין מכוסה…

חץ

 

ביטוח אשראי הינו אמצעי יעיל, המסייע לחברתך להשיג צמיחה מתמשכת ובטוחה, תוך שמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה

תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה מאפשרת לך, בנוסף לפיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו, גם מזעור הפסדים והגברת חוסנך הכלכלי

 

 

ביטוח האשראי שומר על סעיף "חייבים" במאזן כסעיף פעיל ומונע את הפיכתו המכאיבה לסעיף "חובות אבודים"

בנקים וחברות מימון חוץ בנקאי מאפשרים על בסיס פוליסת ביטוח האשראי, להרחיב את מסגרות האשראי והמימון של חברתך

ביטוח אשראי מסייע לך להכיר את יכולת התשלום של לקוחותיך ומאפשר לך להציע להם תנאי תשלום תחרותיים ובכך למנף את עסקיך

 

 

למי מיועדת פוליסת ביטוח אשראי?

פוליסת ביטוח אשראי מיועדת לחברות בעלות מחזור מכירות שנתי העולה על 8 מיליון ש"ח, המעוניינות להגן על עסקאות האשראי שלהן בארץ ובחו"ל מפני אי תשלום חובות מצד לקוחותיהן. הפוליסה מבטחת עסקאות באשראי של עד שנה

עיקרי הפוליסה של ביטוח האשראי, מקנה:

 

 כיסוי ביטוחי במקרה של חדלות פירעון של קונה בארץ ובחו"ל, דוגמת פשיטת רגל, כינוס נכסים וצו פירוק.

 כיסוי במקרים של פיגורים בתשלומים.

 כיסוי בגין סיכונים פוליטים ברחבי העולם.

 ניהול שוטף של אשראי הלקוחות.

 תקרות כיסוי עילי עד 50% בערבות המדינה להשלמת קיבולת חיתום ביצוא.

 ביטוח הזמנות ייחודיות לצרכי הלקוח.

 הרחבת המימון הבנקאי והחוץ בנקאי בהתבסס על הפוליסה - ניכיון חשבונות.

 טיפול משפטי ושירותי גביה בארץ ובחו"ל.

 

כיסוי הביטוח ניתן ע"י חברת הביטוח אשראי , בכפוף לתנאי הפוליסה, בכפוף לתנאים המקובלים בחברת הביטוח ביטוח אשראי ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

קרן שרותי ביטוח ופיננסים | רח' הבונים 2 קריית טבעון

טלפון משרד: 04-9531178 (רב קווי) רון קרן: 052-8227844

מספר פקס: 04-9532842 |  אימייל:  ron@keren-r.co.il